Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Best-In Oy:n omistamissa verkkopalveluissa (www.best-in.fi) julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot. Avaamalla verkkopalvelun sivut käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Best-In Oy:llä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivustojen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttöehdot eivät kata tai sido yhteistyökumppaneiden verkkopalveluita.

Verkkopalvelumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja sivustojemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Verkkopalvelujemme visuaalinen ilme ja sivustoilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet, ovat Best-In Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Sivujen sisällön osittainenkin kopioiminen, jakelu ja tallentaminen on kiellettyä ilman Best-In Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Pidätämme kaikki oikeudet näissä verkkopalveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoillamme julkaistavaa aineistoa saa katsella, selata ja tulostaa käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin verkkopalveluihin. Verkkopalvelujemme sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jotka on mainittu erikseen asiakirjan yhteydessä. Tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalveluiden sisällöstä

Verkkopalvelujemme sisältämät tiedot ovat tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa Best-In Oy:stä, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivustoillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Best-In pyrkii siihen, että näissä verkkopalveluissa olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa. Best-In ei kuitenkaan anna takuuta sivustoilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta.

Best-In verkkopalveluiden sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Best-In ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näihin verkkopalveluihin linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivustoillamme olevien kommenttien tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Best-In Oy:llä on oman harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa kävijöiden lähettämä aineisto verkkopalveluistamme. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Best-In Oy ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Best-In ei ole vastuussa sivuillaan tarjoamiensa palveluiden tai niiden keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Best-In Oy:lle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia sekä siitä, että aineisto ei ole lainvastaista, loukkaavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Esimerkiksi kuva- tai videomateriaalin tulee olla lähettäjän itse kuvaamaa tai muutoin luomaa. Muussa tapauksessa lähettäjän on ennen lähettämistä varmistettava, että sille on luovutettu kaikki materiaalin tekijänoikeudet ja materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. Aineiston lähettäjä vastaa kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita Best-In Oy:lle lähetetyn aineiston johdosta syntyy.